محصولات نرم افزاری

نرم افزار مدیریت مجموعه های ورزشی

gate2_2[1]

كنترل تعداد جلسات اعضا و انقضا كارت آنها به صورت خودکار
ثبت ورود و خروج اعضا فعال و كنترل خودكار اعتبار كارت به صورت دستي و نيز قابل اتصال به دستگاه كارت خوان
قابليت اتصال دستگاه كارت خوان به سيستم و استفاده از آن در بخش هاي مختلف برنامه برای ثبت كنترل ورود و خروج اعضا
نمايش تعداد ورود و خروج و تعداد حاضرين در مجموعه
جستجو بر اساس تاريخ  هاي مشخص و شماره عضويت
صدور گزارش و ارسال آنها به فايل هاي مورد نظر
استفاده اشخاص از کارت عضویت برای خرید از بوفه و رستوران مجموعه
صدور و چاپ كارت عضويت به صورت رنگي و الصاق مستقيم عكس عضو بر روي آن
صدور برنامه تمريني جلسات مختلف براي هر عضو به صورت جداگانه و ثبت آن
صدور برنامه غذايي با وعده هاي غذايي مختلف براي هر عضو به صورت جداگانه و ثبت آن
تهیه گزارشات دقیق مالی ، آماری و مدیریتی
بهبود برنامه ریزی و سانس بندی دقیق
و در نهایت باشگاهی زیباتر ، تکنیکی تر و محبوب تر