همه‌ی نوشته‌های admin

homasign[1]

گروه نرم افزاری هما رایان مجموعه‌ای است که با بهره‌گيری از متخصصان و نخبگان کشور در زمينه توليد و توسعه در صنعت فناوری اطلاعات و سیستم های کامپیوتری فعاليت می‌کند ، يکی از مهمترين فعاليت‌های اين شرکت تهیه و راه اندازی انواع سیستمهای جامع اتوماسیون ورزشی مبتنی بر تکنولوژیهای جدید میباشد.